Menu
Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

  1.1 Dziękujemy za wizytę na stronie www.factorya.pl, która stanowi własność Radosławy Misiornej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "FACTORYA" P.H.U. Radosława Misiorna zwana dalej ,,Factorya” wpisana jest  do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania, z siedzibą przy  ulicy Rolna 39, 62-090 Rokietnica.

NIP: 9720433708

REGON: 630392771

Adres poczty elektronicznej: info@factorya.pl

Adres strony internetowej: www.factorya.pl

 

 1.2 Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także reguluje warunki Umów sprzedaży w sklepie internetowym. Regulamin określa zasady korzystania przez Konsumentów ze Sklepu Internetowego.
 1.3 Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin  przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Warunki techniczne umożliwiające korzystanie z usług  e-sklepu.
 2.1 Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
-połączenie z siecią Internet,
-przeglądarkę internetową,
 2.2 Konsumenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2.3 Konsument obowiązany jest do wprowadzania danych  zgodnych ze stanem faktycznym.
 2.4 Konsument jest obowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

3 .Warunki dokonywania zakupów.
 3.1 Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.factorya.com.pl towarów prezentowanych na stronie internetowej  www.factorya.pl  podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłek.

 4. Sposób zawarcia umowy.

 4.1 Kupujący może złożyć zamówienie towaru poprzez:
- Wybranie ikony ,,kupuję” zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza    rejestracyjnego na stronie  internetowej : www.factorya.pl
- Kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: info@factorya.pl
- Kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 8:00-16:00 pod numer: +48 536000160

4.2 W celu sprawnej realizacji zamówienia prosimy o podanie:
- imię i nazwisko
- adres – niezbędny do zaadresowania przesyłki
- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
- numer telefonu – wymagany przez przewoźników

4.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenia zamówienia, wybór formy płatności i sposobu doręczenia zamówionego towaru.
4.4. Zapłata za zamówiony towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub osobiście w siedzibie firmy.
4.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4.6. W każdej przesyłce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup.
4.7. Zakupiony produkt sklep zobowiązuje się wysłać w terminie możliwie najwcześniejszym, nie później niż 7 dni od dnia zakupu.

5. Odstąpienie od umowy.
5.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5.2.
5.2. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.
5.3. Konsument dokonuje zwrotu rzeczy na adres:
"FACTORYA" P.H.U. Radosława Misiorna
ul.Cicha 4
62-090 Rokietnica


5.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5.5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
5.6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument wysyła drogą elektroniczną na adres info@factorya.pl, lub na adres Przedsiębiorcy.
5.7.Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonanego przez niego płatności.
5.8. Konsument na obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Ochrona danych osobowych.

6.1. Składając zamówienie poprzez stronę www.factorya.pl lub. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Factorya.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6.2.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6.3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
6.4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia - oświadczenie wysłane drogą elektroniczną na adres info@factorya.pl lub pod adres: "FACTORYA" PHU  Radosława Misiorna ul.Cicha 4, 62-090 Rokietnica

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a "FACTORYA" P.H.U. Radosława Misiorna
7.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
7.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

7.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl